Καλώς ήρθατε στην τάξη μας! Πιάστε κι εσείς μια ακτίνα του ήλιου. Έχει τόσες πολλές! Σίγουρα θα βρείτε μια να σας ταιριάζει. Αρπάξτε την και ταξιδέψτε μαζί μας στη γνώση, στη φαντασία και στη χαρά! Αγγελική

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Μαθαίνω πώς αλλάζουν οι καταλήξεις των λέξεων με μια απλή άσκηση


Γράφω και διαβάζω

Τα παιδιά με Δυσλεξία μπερδεύονται και δυσκολεύονται με την αλλαγή στη μορφολογία των λέξεων πχ. κηπουρός στον Πληθυντικό αριθμό (κηπουροί), στην Γενική πτώση (κηπουρών) κτλ.
Η κιναίσθηση είναι μια εναλλακτική επιλογή στρατηγικής μάθησης που βοηθάει πολύ!! Δείτε μια απλή άσκηση!!
(κάνε κλικ στην εικόνα)
Μια Κιναισθητική άσκηση Γραμματικής στη Δυσλεξία.


Μια Κιναισθητική άσκηση Γραμματικής στη Δυσλεξία.