Καλώς ήρθατε στην τάξη μας! Πιάστε κι εσείς μια ακτίνα του ήλιου. Έχει τόσες πολλές! Σίγουρα θα βρείτε μια να σας ταιριάζει. Αρπάξτε την και ταξιδέψτε μαζί μας στη γνώση, στη φαντασία και στη χαρά! Αγγελική

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Βότανα δια πάσαν νόσον

http://hdl.handle.net/10795/1206
Η έκδοση με θέμα «Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται...βότανα δια πάσαν νόσον» περιλαμβάνει πληροφορίες για μια ομάδα από 32 γνωστά βότανα που υπάρχουν στην περιοχή της Μακρινίτσας και τα οποία μπορούν σχετικά εύκολα να βρεθούν και σε άλλες περιοχές.
Έχοντας την έκδοση αυτή ως βοήθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει για
την τάξη του στο σχολείο ένα παρόμοιο πρόγραμμα Π.Ε. σχετικό με τα «Βότανα» προ-
σαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής του σχολείου και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών της τάξης.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να διαβάσεις το βιβλίο on line ή να το κατεβάσεις σε pdf μαζί με κάρτες των βοτάνων.